Europ Haus - Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera w Łodzi. Kawalerki, dwupokojowe i apartamenty.
Dla kogo?
Dofinansowanie objęte programem „Mieszkanie dla młodych” jest przeznaczone dla osób, które nie skończyły jeszcze 35 lat. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszej osoby. Dodatkowo w chwili składania wniosku o dofinansowanie starający się nie mogą być obecnie oraz nie mogli być w przeszłości właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania.
Rządowy program "Mieszkanie dla młodych"
Powyższy warunek dotyczy obojga małżonków, czyli zarówno małżonkowie wspólnie, jak i każde z nich jako osoba fizyczna nie mogli i nie mogą mieć innego mieszkania. Należy zwrócić uwagę na problem, gdy małżonkowie posiadają część mieszkania lub mieszkań. Jeśli każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie, to wyklucza ich to z programu „Mieszkanie dla młodych”. Jeśli zaś każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, to nie są wykluczone z programu „Mieszkanie dla młodych”. Nie mogą uczestniczyć w programie osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jednak można zrzec się spółdzielczego mieszkania, aby uzyskać dofinansowanie objęte programem.
Jakie mieszkanie?
Inwestycje Łódź
  Lokal objęty dofinansowaniem w programie „Mieszkanie dla młodych” musi być zamieszkały po raz pierwszy przez osoby wspomagane rządowym programem dopłat. Nowe mieszkanie nie może mieć więcej niż 75m2 wielkości, natomiast dom 100m2. Powierzchnie mogą być powiększone, jeżeli nabywca ma przynajmniej troje dzieci, wynoszą wtedy 85m2 i 110m2. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań i kawalerek w Łodzi, które spełniają warunki programu „Mieszkanie dla młodych”Apartamenty Braterska. Cena za metr kwadratowy lokalu nie może przekraczać średniej ceny metra kwadratowego mieszkania obowiązującej na terenie gminy, w jakiej znajduje się dofinansowany lokal. W Łodzi ta stawka w IV kwartale 2014 roku wynosi 4717,90 zł.
ZAINTERESOWANYCH NASZĄ INWESTYCJĄ „APARTAMENTY BRATERSKA” INFORMUJEMY, ŻE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” PRZEWIDUJEMY ATRAKCYJNE RABATY. Dzięki naszym upustom mają Państwo pewność, że cena metra kwadratowego w naszej inwestycji będzie mieściła się w limicie programu „Mieszkanie dla młodych”. Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 608 609 032 lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Kontakt.
Należy zaznaczyć, iż dopłatą objęte będzie jedynie do 50m2 powierzchni danego lokalu bez względu czy jest to mieszkanie czy dom.
Limity cenowe "Mieszkanie dla młodych"
Ryc. Limity cenowe programu „Mieszkanie dla młodych”
Kiedy dofinansowanie?
Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla młodych” może być udzielone wtedy, gdy nabywcy biorą kredyt w polskiej walucie na okres przynajmniej 15 lat i kwota kredytu stanowi przynajmniej 50% ceny kupowanego mieszkania. Dofinansowanie stanowi 10% wkładu własnego dla osób samotnych lub małżeństw bez dzieci, 15% dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Chętnie pomożemy Państwu w znalezieniu odpowiedniego kredytu – Kredyty. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji! Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie – na pewno oddzwonimy – Kontakt Dodatkowe wsparcie finansowe w spłacie raty kredytu otrzymają osoby, którym w ciągu pięciu lat od zaciągnięcia kredytu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.
Jak uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowania w programie „Mieszkanie dla młodych” udziela Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek nabywcy mieszkania. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 30 września 2018 roku. Nie warto czekać na ostatnią chwilę, zapraszamy do zapoznania się z naszymi inwestycjami na stronie: Lista inwestycji
Do wniosku rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” nabywca musi dołączyć:
  1. Pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  2. Pisemne oświadczeniem, że warunek nr 1 będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania.
  3. Pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
  4. Pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy.
  5. Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.
Bank Gospodarstwa Krajowego po dokładnym zweryfikowaniu dokumentów kolejne działania podejmuje we współpracy z bankiem, w którym nabywca starał się o kredyt.
Nie czekaj!